Trivselregler

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler för våra hyresgäster. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i fastigheten ska trivas.

Störningar

Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt mellan kl. 22.00 och kl. 07.00. Tänk på att inte orsaka höga ljud tex. dammsuga, borra eller ha hög volym på TV eller stereo under dessa tider. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från skor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar.

Fest

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Parabol, antenn, markis

Det är ej tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller balkong. För montering av markis behöver du först skriftligt tillstånd från hyresvärden.

Balkonger

Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannar under dig. Det är inte tillåtet att skaka/piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av rök och brandrisk.

Sopor

Var noga med sopsorteringen. Fastighetens sopkärl är endast till för restavfall och matavfall. Övrigt avfall t.ex. kartonger, glas, metall och tidningar åligger det hyresgästen själv att transportera till kommunens återvinningsstationer. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Knyt alltid ihop soppåsen innan du slänger den i sopkärlet. Kasta inte lösa föremål i sopkärlen. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m. Vid problem, gör en felanmälan.

Tobak

Rökning är förbjuden i lägenheten enligt hyreskontraktet. Förbudet gäller även samtliga gemensamhetsutrymmen som hiss, tvättstuga, trapphus mm. Skulle rökning ske inomhus blir du som hyresgäst ersättningsskyldig för nikotinsanering. En sanering kostar ca 5000 kr, skulle ytterligare åtgärder behövas t.ex. spärrmålning får du som hyresgäst även bekosta detta. För allas trevnad, kasta inte fimpar eller snus på marken.

Tvättstuga.

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i rent skick, det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra. Du får bara boka en tvättid åt gången och det är viktigt att du håller din tid. För att alla ska få möjlighet att tvätta rekommenderar vi en tvättid per vecka. Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga. Klorin får inte användas i maskinerna, du får inte heller färga kläder då den som kommer efter kan få sin tvätt förstörd. Mattor, täcken och kuddar får inte tvättas i maskinerna. Torka av maskinerna, gör rent i tvättmedelsfacken, ta bort damm från torktumlarens luddfilter. Torka av samtliga golv och bänkytor. Följ i övrigt de regler som gäller för din tvättstuga.

Cyklar, leksaker och barnvagnar

Dessa får inte förvaras i trapphus eller entréer. Det får inte finnas några hinder vid utrymning vid brand samt att utryckningspersonal alltid måste kunna komma fram.

Husdjur

Vi tillåter ej hund och katt i våra fastigheter.

Fågelmatning

Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.

Vatten

Spola inte ut stora mängder vatten och tappa inte upp badvatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ner något annat än toalettpapper i wc-stolen.

Skräp

Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Detta gäller för stor såväl som för liten.

Förråd

Källar-/vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer eller namn. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Ohyra

Vid misstanke om skadedjur t.ex. mjölbaggar eller pälsänger i din lägenhet, kontakta oss omgående. För allmän information om skadedjur, identifiering och hur man kan undvika dem se Anticimex hemsida, www.anticimex.se.

Besittningsrätt

Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt.