Thernströms Förvaltnings AB är ett privatägt bolag och vår affärsidé är att förvalta fastigheter.

Fastigheterna består främst av bostäder men även utav lokaler och finns i Karlshamn.

Thernströms Förvaltnings AB

Företaget grundades år 2004 och är ett privatägt bolag. Vi förvaltar ett 20-tal fastigheter i Karlshamn.

I huvudsak består fastigheterna av bostadslägenheter för uthyrning samt en del industri-, kontors- och affärslokaler.

Vårt kontor ligger i Munkahusområdet på Öresundsvägen i Karlshamn.

Thernströms Förvaltnings AB är ett privatägt bolag och vår affärsidé är att förvalta fastigheter.

Fastigheterna består främst av bostäder men även utav lokaler och finns i Karlshamn.

Thernströms Förvaltnings AB

Företaget grundades år 2004 och är ett privatägt bolag. Vi förvaltar ett 20-tal fastigheter i Karlshamn.

I huvudsak består fastigheterna av bostadslägenheter för uthyrning samt en del industri-, kontors- och affärslokaler.

Vårt kontor ligger i Munkahusområdet på Öresundsvägen i Karlshamn.