Att bo i hyresrätt

Att bo i hyresrätt

En grundregel är att du inte behöver betala för åtgärder som beror på normalt slitage i lägenheten. Är det däremot fråga om skadegörelse, även oavsiktlig,
eller överslitage måste du betala för reparationen.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, rensa vattenlås i kök och badrum, byta lampor i lägenheten, fläkten, kylen och i ugnen, byta säkringar, byta filter till köksfläkten samt att byta batterier till brandvarnaren. Om vi utför arbete som inte beror på normalt slitage kommer du som hyresgäst att debiteras timlön, resekostnad och materialkostnad.