Flyttningstips

Att tänka på vid in- och utflytt.

Vid en flytt är det en hel rad saker att tänka på. Praktiska detaljer ska planeras och åtgärdas.
Här följer några råd och tips både för in- och utflyttning.

När du flyttar in:

Besiktning

Besiktning av lägenheten sker vid inflyttning och avflyttning. Detta utförs av Thernströms Förvaltnings AB tillsammans med avflyttande och inflyttande hyresgäst. På besiktningstillfället sker även nyckelutlämning.

Flytt-kom-ihåg

Adressen ändrar du genom att ringa Svensk Adressändring tel. 0771-97 98 99 eller via hemsidan www.adressandring.se. Tänk på att avsluta eller flytta med abonnemang såsom, tv, internet, telefon m.m.

Glöm inte vänner och bekanta

Meddela din nya adress till vänner, bekanta och arbetsgivare. Bank- och postgiro, försäkringsbolag, kreditgivare. Föreningar, klubbar bok– och tidningsförlag där du är medlem eller har prenumerationer.

Säg upp i god tid

Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt. Gällande uppsägningstid står angivet i hyreskontraktet.

Om du flyttar ut:

Tre kalendermånaders uppsägningstid

Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt, här hittar du blankett för uppsägning. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast kl.16.00 sista vardagen i månaden för att månaden efter ska räknas som din första uppsägningsmånad. Den månad du säger upp lägenheten räknas alltså inte. Var ute i god tid, du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Din uppsägningstid, normalt tre kalendermånader, står angivet i hyreskontraktet. Under uppsägningstiden kommer vi att kontakta dig för att boka tid för visning utav lägenheten.

Besiktning/avsyning av lägenhet

Ca en månad innan avflyttning kontaktar ni Thernströms Förvaltnings AB för bokning av tid för avflyttningsbesiktning av lägenheten via info@thernstroms.se eller telefon 0454-13518 Mån-Tors kl. 14.00-16.00, Fre 13.00 – 15.00.

Före besiktning/avsyning

Hela lägenheten ska vara välstädad, använd er av vår checklista vid flyttstädning så brukar det inte uppstå några problem. Glöm inte balkong, förrådsutrymme och garage. Dekaler och namnlappar ska vara borttagna. Ej godkänd städning måste omgående åtgärdas. Sker inte detta kommer avflyttande hyresgäst att debiteras kostnad för städning och ombesiktning.

Samtliga utrustningsdetaljer, som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthylla, gardinbeslag m.m. måste finnas i lägenheten på besiktningsdagen. Dörröga, säkerhetskedja och tillhållarlås får inte avlägsnas från ytterdörr. Spikar och krokar avlägsnas. Mindre och normalt antal hål lagas av oss utan kostnad för avflyttande hyresgäst. Stora och onormalt många hål lagas av oss och kostnad för detta debiteras avflyttande hyresgäst. Hyresgästen får alltså inte laga hål själv. Kostnader för reparationer och av eventuella skador eller avsaknad av utrustning debiteras avflyttande hyresgäst efter avflyttning. Skulle lägenheten inte vara helt tömd vid besiktningen reserverar vi oss för eventuella skador som vid besiktningen döljs av mattor, möbler, tavlor etc.

Tänk på att inte slänga flyttskräp i fastighetens sopkärl. Detta gäller såväl vid inflyttning som avflyttning, skulle detta ske kommer ni att debiteras kostnaden för extra tömning. Fastighetens kärl är endast till för restavfall och matavfall.