Felanmälan

Corona/Covid-19

På grund av rådande omständigheter kring Corona/Covid-19 kommer vi endast åtgärda de felanmälningar som vi anser inte kan vänta. Då omständigheterna åter tillåter kommer vi att åtgärda era felanmälningar efterhand. Ni rapporterar era felanmälningar som vanligt.

Fyll i dina uppgifter och ett meddelande om vad felet gäller så återkommer vi.

Observera att alla uppgifter som ni lämnar kommer att behandlas helt konfidentiellt och används endast till er felanmälan. Inga uppgifter kommer att visas personer som ej handhar er felanmälan.