Presentation
Fastigheter
Karta
Lägenhetsansökan
Lediga lägenheter
Bytesansökan
Uppsägning
Felanmälan
Att bo i hyresr├Ątt
Trivselregler
Flyttningstips
Kontakta oss

Flyttningstips


Vid en flytt är det en hel rad saker att tänka på. Praktiska detaljer ska planeras och åtgärdas.
Här följer några råd och tips både för in- och utflyttning.

Om du flyttar in:

Besiktning

Besiktning av lägenheten sker vid inflyttning och avflyttning. Detta utförs av Thernströms Förvaltnings AB. På besiktningstillfället sker även nyckelutlämning.


Flytt-kom-ihåg

Adressen ändrar du genom att ringa Svensk adressändring tel. 0771-97 98 99 eller via hemsidan www.adressandring.se 
Tänk på att avsluta eller flytta med abonnemang såsom, tv, intenet, telefon m.m.

Glöm inte vänner och bekanta

Meddela din nya adress till vänner, bekanta och arbetsgivare. Bank- och postgiro, försäkringsbolag, kreditgivare. Föreningar, klubbar bok– och tidningsförlag där du är medlem eller har prenumerationer.


Säg upp i god tid

Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt. Gällande uppsägningstid står angivet i hyreskontraktet.Om du flyttar ut:

Tre kalendermånaders uppsägningstid

Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt, här hittar du blankett för uppsägning. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast kl 16.00 sista vardagen i månaden. Gör det i god tid- du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Gällande uppsägningstid, normalt tre månader, står angivet i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Under uppsägningstiden kommer vi att kontakta dig för att boka tid för visning utav lägenheten. 

Besiktning/avsyning av lägenhet

Ca en månad innan avflyttning kontaktar ni Thernströms Förvaltnings AB för bokning av tid för avflyttningsbesiktning av lägenheten via mail info@thernstoms.se eller telefon 0454-13518 vardagar mellan kl. 14.00-16.00.

 

Före besiktning/avsyning

Hela lägenheten ska vara välstädad, använd er av vår checklista vid flyttstädning så brukar det inte uppstå några problem. Glöm inte balkong, förrådsutrymme och garage. Dekaler och namnlappar ska vara borttagna. Ej godkänd städning måste omgående åtgärdas. Sker inte detta kommer avflyttande hyresgäst att debiteras kostnad för städning och ombesiktning.

 

Samtliga utrustningsdetaljer, som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthylla, gardinbeslag m.m. måste finnas i lägenheten senast besiktningsdagen. Dörröga, sjutillhållarlås får inte avlägsnas. Skulle lägenheten inte vara helt tömd vid besiktningen reserverar vi oss för eventuella skador som vid besiktningen döljs av mattor, möbler eller tavlor et. 

 

Kostnader för reparationer av eventuella skador debiteras efter avflyttning.

 

Tänk på att inte slänga flyttskräp i fastighetens sopkärl. Detta gäller såväl vid inflyttning som avflyttning, skulle detta ske kommer ni att debiteras kostanden för extra tömning. Fastighetens kärl är endast till för hushållssopor.