Presentation
Fastigheter
Karta
Lägenhetsansökan
Lediga lägenheter
Bytesansökan
Uppsägning
Felanmälan
Att bo i hyresrätt
Trivselregler
Flyttningstips
Kontakta oss

Att bo i hyresrätt


En grundregel är att du inte behöver betala extra för fel som beror på ålder och normalt slitage i lägenheten. Är det däremot fråga om skadegörelse, även oavsiktlig, eller överslitage måste du betala för reparationen.

 

Ditt ansvar som hyresgäst


Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, rensa vattenlås i kök och badrum, byta lampor i lägenheten, fläkten, kylen och i ugnen, byta säkringar, byta filter till köksfläkten samt att byta batterier till brandvarnaren.

 

 

Om vi utför arbete som inte ingår i hyran kommer du som hyresgäst att debiteras timlön, resekostnad och materialkostnad.