Presentation
Fastigheter
Karta
Lägenhetsansökan
Lediga lägenheter
Bytesansökan
Uppsägning
Felanmälan
Att bo i hyresr├Ątt
Trivselregler
Flyttningstips
Kontakta oss

Trivselregler         


För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler för våra hyresgäster. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas.

Störningar

Mellan kl 22.00 och 07.00 alla dagar i veckan ska du undvika att störa dina grannar. Tänk på att inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo under dessa tider. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det kan störa alla i fastigheten.

Fest

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Parabol, antenn, markis

Det är ej tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller balkong. För montering av markis behöver du först skriftligt tillstånd från hyresvärden.

Balkonger

Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannar under dig. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av os och brandrisk.

Sopor

Var noga med sopsorteringen. Fastighetens sopkärl är endast till för hushållssopor. Övrigt avfall t.ex. kartonger, glas, metall och tidningar åligger hyresgästen själv att transportera till kommunens återvinningsstationer. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Knyt alltid ihop soppåsen innan du slänger den i sopkärlet. Kasta inte lösa föremål i sopkärlen. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m. Vid problem, gör en felanmälan.


Rökning

Rökning är förbjuden i lägenheten enligt hyreskontraktet. Förbudet gäller även gemensamhetsutrymmen som hissar, tvättstuga och trapphus. Skulle rökning ske inomhus blir du som hyresgäst ersättningsskyldig för nikotinsanering. En luktsanering kostar 5000 kr, skulle ytterligare åtgärder behövas t.ex. spärrmålning får du som hyresgäst även bekosta detta. För allas trevnad, kasta inte fimpar på marken.

Tvättstuga.

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i rent skick, det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra. Du får bara boka en tvättid åt gången och det är viktigt att du håller din tid. Var rädd om maskinerna, följ instruktionerna noga. Klorin får inte användas för blekning och rengöring, du får inte heller färga kläder då den som kommer efter kan få sin tvätt förstörd. Mattor, täcken och kuddar får inte tvättas i maskinerna. Torka av maskinerna, gör rent i tvättmedelsfacken, ta bort damm från torktumlarens luddfilter. Torka av samtliga golv och bänkytor. Följ i övrigt de regler som gäller för din tvättstuga.


Cyklar, leksaker och barnvagnar

Dessa får inte förvaras i trapphus eller entréer. Det får inte finnas några hinder vid utrymning vid brand samt att utryckningspersonal alltid måste kunna komma fram.


Husdjur

Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste även se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse. Mata inte ditt djur i trapphuset.

Fågelmatning

Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.

Vatten

Spola inte ut stora mängder vatten och tappa inte upp badvatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ner något annat än toalettpapper i wc-stolen.

Skräp

Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Detta gäller för stor såväl som för liten.

Förråd

Källar-/vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer eller namn. Saknas märkning, vänligen kontakta fastighetsägaren. Håll förrådet låst även om du inte använder det. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Ohyra

Vid misstanke om skadedjur t.ex. mjölbaggar eller pälsänger i din lägenhet, kontakta oss omgående. För allmän information om skadedjur, identifiering och hur man kan undvika dem se Anticimex hemsida, www.anticimex.se.

 

Besittningsrätt

Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt.